English

HISTORIEN BAK VESTBREDDEN
4. september 1999 besatte en gruppe boligløse, i regi av Boligaksjonen, den tomme bygården Hausmannsgate 40 (H40). H40 og kvartalet rundt hadde da stått tomt i en årrekke, men mengder av sprøyter og søppel vitnet om midlertidige beboere.


Årene har gått
Nå bor det 12-15 mennesker og 4 katter her på Vestbredden. Vann og avløpssystemet har blitt rehabilitert og det elektriske anlegget samt brannvarslingsanlegg er nylig oppgradert. En del av bygningen var særdeles fuktskadd og soppbefengt. Ved å fjerne stubbloftsleire og legge nytt gulv ser vi ut til å ha fått bukt også med dette problemet. I tillegg hadde en del av grunnmuren blit vasket vekk, med den følge at det sør-østre hjørnet var i ferd med å kollapse. Faktum er at dersom vi ikke hadde utbedret skadene og stoppet tilsiget av vann, hadde hele sulamitten deiset i bakken innen et halvt år. Vi har også planer om å legge ny papp på taket i løpet av de nærmeste årene. Samtidig vil vi komme til å erstatte en takstol som var fullstendig oppsist av råte. Inntil videre har vi kompensert for manglede bæreevne og lagt nytt tak på den skadde delen. I Juli 2003 fikk vi brannvesenet på nakken og har siden vært nødt til å sette bygården i forskriftsmessig stand med brandører og doble gipsvegger. Ettersom vi ikke er enkle å flytte på, har kommunen også spandert et branvarslingsanlegg etter påtrykk fra brann og redningsetaten.

Vi har slitt hardt for å gjøre huset beboelig og vi har ingen intensjoner om å flytte frivillig.


Vi har fått naboer
Kulturhuset Hausmania har vært leietakere i Hausmannsgate 34 de siste årene. Gjennom en hårreisende husmannskontrakt har Statsbygg forsøkt å skyve ansvaret for statlig eiendomsforvaltning over på drømmende kunstnere. Kunstnerene på sin side har visjoner om et åpent og levende kultursenter langs akerselvas vestbre bredd, et alternativ til det "kulturhuset" som nå skal bygges i Bjørvika. Ildsjelene på Hausmania ønsker å skape en kunstnerisk smeltedigel hvor skaperglede og entusiasme er viktigere enn startkapital.
9. oktober 2005 ble også Hausmannsgate 42 okkupert av boligtrengende, mange av disse etter Mor Godhjerta okkupasjonen. H42 ble ganske snart tømt av politiet, og like kvikt reokkupert. Siden det har ny-okkupantene fått holde til på hjørnegården i fred og ro. Det har hele tiden vært en forutsetning att beboerene i H42 skal være en likeverdig part i eventuelle forhandlinger med eierne av Hauskvartalet, på lik linje med Vestbredden og Hausmania.

Mørke skyer
I 2003 ble imidlertid Statsbygg pålagt å selge hele kvartalet til høystbydende. Om dette var for å betale Victor D. Normans pianotimer er ukjent. Det som er sikkert er at statsråd Norman som leder av Arbeid- og administrasjondepartementet og dermed også Statsbygg, kunne gjort mye for å lette situasjonen for oss som har blåst liv i Hausmannskvartalet. En anbefaling fra statsråden om å ta i bruk unntaksregelen i "Avhendingsinstruksen", hvilket ville kunne åpnet for rettet salg til under markedspris eller gave, ville vært en solid støtteerklæring. Men "kjipe Victor" syntes ikke å inneha noen form for sosial-politisk bevisthet, han presiserte derimot at rettet salg ikke kom på tale.


Gribbene
Kvartalet vårt er en potensiell perle midt i oslo sentrum, knapt ett brosteinskast fra Akerselva. Det tok da heller ikke lang tid før kvartalet så ut til å bli solgt til Aspelin-Ramm & co. Deler av opposisjonen på rådhuset har tradisjonellt vist en del forståelse for boligproblematikken i hovedstaden. Desverre har Høyre, FrP og KrF lenge fremstått som en konstant borgelig forstoppelse. Nå ser det ut til at de kristne har fattet at kunst og kultur selger. Før jul vedtok bystyret at Oslo kommune aktet å legge inn bud, i den hensikt å redde kulturtilbudet på Hausmania. Mye usikkerhet var knyttet til tyngden bak vedtaket, om flertallet på rådhuset virkelig ønsket å gjennomføre et kjøp. Men enn så lenge har kommunen holdt ord i denne saken og kjøpte i mai 2004 kvartalet for den nette sum av 12 millioner.


Fremtiden
Nå har byråd Merete Agerbak Jensen uttalt at de okkuperte husene i Hausmannsgate skal tømmes. Vi på vår side ønsker å oppnå enighet om et husbank finansiert kjøp av vår egen bygård.


Hvordan kan vi identifisere oss med
et samfunn som ikke vil huse oss?


-Her kan du lese eldre nyhetssaker om Hausmannsgate 40 og okkupasjonen